Друк

Умови та терміни

Робочі мовиконференції:

англійська, українська та російська.

Форма участіу роботі конференції:

очна участь із доповіддю або заочна.

Стаття в електронному та роздрукованому вигляді, оформлена згідно з вимогами, наведеними у додатку, має надійти до Оргкомітету не пізніше 20 березня 2017 р.

 Регламент роботи конференції:

–      пленарні та секційні засідання;

–      круглі столи, презентації;

–      тематичні панелі та спеціалізовані семінари.


Графік роботи конференції:

–      заїзд учасників – 5 червня 2017 р.

–     пленарні та секційні засідання у НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» – 6–8 червня 2017 р.

–      екскурсійна програма, від'їзд учасників – 8–9 червня 2017 р.

Умови участі:

Організаційний внесок* за заочну участь у конференції – 200 грн; за очну участь із доповіддю у конференції – 400 грн.

Додатковий внесок** за участь у неофіційній частині конференції – 45 EUR.

 

* – Організаційний внесок включає: оренду приміщень для проведення засідань конференції; каву-брейк у перервах між засіданнями; оренду комп’ютерного та проекційного обладнання для супроводу доповідей; надання набору учасника та матеріалів конференції.

** – Додатковий внесок включає: обіди/ланчі й екскурсійну програму.

 

Термін для перерахування організаційного внеску – до 15травня 2017 р.після укладання договору та отримання рахунку.

Публікація доповідей матеріалів буде здійснюватися у журналах «Технічна електродинаміка», «Енергетика: технології, економіка, екологія», «Електроніка та зв'язок» за рішенням програмного й організаційного комітетів.

Учасники конференції проживатимуть у готелях міста. Оргкомітет конференції організовує проживання учасників за їх бажанням.

 


ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній конференції

«Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’17»

  1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
  2. Посада, вчене звання, вчений ступінь
  3. Організація (повністю та абревіатура)
  4. Поштова адреса
  5. Телефон, факс (з кодом міста), e-mail
  6. Участь у конференції як доповідач (очна участь) / заочна участь (необхідне підкреслити).
  7. Назва доповіді (якщо планується)

________                                        __________

    (дата)                                                                 (підпис)