Друк

Правила оформлення текстів доповідей для публікації

До статей додаються:

 • Ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на друк статті редакції журналу (форма ліцензійного договору – на http://www.techned.org.ua).
 • Повна поштова адреса одного з авторів, контактний телефон,адреса електронної пошти.

Авторські оригінали статей (українською, російською або англійською мовою) подаються до редакції у вигляді роздруківок (у двох примірниках) та електронних версій.

Видавниче оформлення

Структура статті має складатися з наступних блоків:

 1. Блок українською (російською) мовою, якщо стаття написана українською (російською).
 • Шифр УДК.
 • Назва статті.
 • Прізвище, ім'я та по батькові всіх авторів.
 • Повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори, адреса електронної пошти.
 • Реферат (600−800 знаків). (Див. розділ "До уваги авторів" на http://www.techned.org.ua).
 • Ключові слова.
 1. Блок: стаття мовою оригіналу.
 2. Блок: список пронумерованих літературних джерел(не більше 10), на які посилається автор, в алфавітному порядку.
 3. Блок російською (українською) мовою аналогічно Блоку 1.
 4. Блок на латиниці:
 • Назва статті англійською мовою.
 • Прізвище, ім'я та по батькові всіх авторів – транслітерацією.
 • Повні назви та поштові адреси організацій, де працюють автори, адреса електронної пошти. Назви організацій, приналежність до конкретного відомства, поштова адреса, місто та країна подаються англійською мовою без скорочень.
 • Реферат (600−800 знаків). (Див. розділ "До уваги авторів" на http://www.techned.org.ua).
 • Key words.
 • Список літературних джерел латиницею: той самий список літературних джерел(блок 3), але прізвища авторів і назви журналів, літературних джерел-посилань − транслітерацією кирилиці, а назви статей − англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригіналу статті − (Ukr) або (Rus). (Див. розділ "До уваги авторів" на http://www.techned.org.ua). Назви джерел представляються без будь-яких скорочень.

Обсяг статті – не більше 5сторінок (міжрядковий інтервал – 1).

Опис макета статті(текстовий редактор MicrosoftWord97–2003, редактор формул MicrosoftEquationEditor3.0 і вище). Формат паперу ─ А4, поля зверху, знизу, ліворуч ─ 2,5 см, праворуч 1,5 см; міжрядковий інтервал – 1. Шрифт – TimesNewRoman11pt, вирівнювання за шириною, автоматична розстановка переносів, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті –шрифт 11pt, жирний, великими літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктіву редакторі формул MicrosoftEquation. Шрифт – TimesNewRoman11pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Латинські літери і символи повинні виконуватися у стилі “Математичний”, кириличні – у стилі “Текст”. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті статті повинні мати однакові зображення. Об’єкти MicrosoftEquationу тексті статті розташовувати небажано.

Рисунки(не більше 5) виконуються в форматах BMP, JPG(300 dpi) без підрисункових підписів і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – TimesNewRoman10pt. Рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом на 3 мм. Застосування альбомної орієнтації не припустиме.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої необхідності.

Література: шрифт – TimesNewRoman10pt, прізвища авторів – курсивом. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру в списку літератури.До усіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки мають бути представлені однаково. Скорочення назв цитованих джерел не припускається.

Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, будуть повертатися автору відразу без розглядання та рецензування. Датою надходження вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вказаними вище вимогами.

Детальнішу інформацію можна одержати в редакції журналу за тел. 366-26-57 та на сайті журналу http://www.techned.org.ua.

Поштова адреса редакції: пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .